Waarom is NietBlind nodig?

•       Er wordt 35 miljoen euro uitgegeven aan hulpmiddelen als honden, straatwegwijzers, stokken etc.         
•       Slechts 1,5 miljoen euro is nu beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek om meer mensen te laten zien.

Dit moet anders! Bestaande stichtingen en instituten richten zich voornamelijk op hulp en ondersteuning, vrijwel niet op wetenschappelijk onderzoek ter verbetering.

DAT is de reden voor de komst van NietBlind.