Onderzoek

Blindheid: De grootste impact op je leven

Uit recent onderzoek blijkt dat 45% van de mensen blindheid ziet als de grootste impact op je leven. Het afhankelijk worden telt het zwaarst. Je ogen zijn je leven en geven vrijheid en onafhankelijkheid, en dat is een groot en onmisbaar goed voor iedereen.

Oplossing: Innovatief onderzoek

Om blindheid en slechtziendheid te genezen en te voorkomen is innovatief onderzoek nodig.

De nederlandse oogheelkundige wetenschappers zijn hier klaar voor. Ze staan internationaal zeer bekend op vele gebieden: Genetisch oog onderzoek, stamcel- en gentherapie, kinderoogheelkunde, corneachirurgie, glaucoom, maculadegeneratie, immunologie…

Ze werken intensief samen met instituten over de hele wereld en staan bekend om hun expertise en creativiteit. Zij kunnen op dit moment door beperkte budgetten maar een klein deel van hun onderzoeken uitvoeren. En dat is niet acceptabel. Daar gaat NietBlind verandering in brengen. Door excellent onderzoek mogelijk te maken op de volgende 3 gebieden:

Het ontrafelen van de oorsprong van oogaandoeningen die tot blindheid leiden.

De preventie en behandeling van oogaandoeningen ter voorkoming van blindheid en slechtziendheid.

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van behandelingen die zicht (deels) herstellen.

Onderzoek Actueel

Begin 2023 is een nieuw initiatief ontwikkeld door jonge veelbelovende oogheelkundige onderzoekers uit meerdere academische ziekenhuizen in Nederland en België. Dit betreft een moonshot project inzake regeneratieve genezing van het hoornvlies (de cornea). Moonshot denken is een andere benadering van innovatie, afkomstig van Google. Het vaststellen van problemen, het forceren van doorbraken en het kunnen komen tot radicale oplossingen vormen de bouwstenen van deze wijze van onderzoeken. Het is een totaal andere onderzoeksopzet en stelt een team van mensen is staat om naar onconventionele oplossingen te zoeken door gebruik te maken van snelle experimenten. NietBlind volgt deze ontwikkeling op de voet. Januari 2024 is de planning dat de projectomschrijving ingediend wordt en dat onafhankelijke Research referenten het project kunnen beoordelen op innovatiekracht en excellentheid.

NietBlind heeft het voornemen om dit moonshot project met meerdere partijen, waaronder het Oogfonds, te financieren.

Doelstelling 9.500 patiënten genezen en hun zicht behouden binnen 5 jaar.